Trestné právo

Sebaobrana v islame

Islam povoľuje primeranú sebaobranu. V prípade, že na nás niekto útočí, máme povinnosť brániť sa úmerne situácii v ktorej sa nachádzame. Ochrana seba, vlastnej cti, mysle, majetku a náboženstva je v islame jedným zo základných princípov. V prípade, že je muslim priamo fyzicky napadnutý, má povolené sa fyzicky brániť. ...